Matematik

Sunday, 9 October 2011

Definisi Refleksi Dalam Pengajaran

        Refleksi secara amnya bermaksud satu renungan semula atau mengingat dan semula pengalaman dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan di dalam kelas.
        Amalan refleksi banyak kebaikannya untuk guru-guru. Daripada amalan ini, kita dapat membuat analisis dan menilai kelebihan dan kelemahan pengajaran yang telah dilaksanakan. Apabila kita mengetahui kelebihan, unsur pengukuhan dapat kita serapkan kerana keberkesanannya. Jika terdapat kelemahan dalam pengajaran kita, maka kita dapat memikirkan cara bagaimana hendak memperbaiki kelemahan tersebut. Di sini kita dapat menukar strategi pengajaran dan pendekatan yang bersesuai mengikut aras kebolehan murid. Amalan refleksi yang dilakukan secara berterusan dapat menambah kecekapan kita membuat penilaian, membentuk pengertian atau mengenalpasti sebab terhadap sesuatu. Dengan ini, ia dapat menjadi garis panduan dan kegunaan bagi masa yang akan datang berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui.
         Amalan refleksi memang baik diamalkan oleh setiap guru. Adakah amalan refleksi menjadi beban atau tidak bagi seseorang guru? Cuba renung-renungkan.

No comments:

Post a Comment